WEB

Opp igjennom årene har jeg utviklet flere nettsider, men den jeg har brukt desidert mest tid på var nettsiden for speiderlandsleiren Nord 2017. Den ble utarbeidet sammen med noen andre engasjerte speidere, men jeg gjorde nok mest av arbeidet på den. Siden ble satt opp for å kunne brukes som informasjonskanal og nettavis for leiren, og vill etter hvert transformeres til en minnepakke som jeg også jobber med.


Nord 2017 (Norges Speiderforbund)
www.nord2017.no


Andre nettsider jeg har utviklet:

Studentsamfunnet i Grenland
www.sig.no

Club 8 Fræna
www.club8.no